CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ QUÁN THÁNH

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 6407 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4534 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16808 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 16667 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 16 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16597 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15370 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 9 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 9 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12353 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5540 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1648 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 34 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1101 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 7.5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 936 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 695 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 9 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 580 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1918 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4563 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 63 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 54 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16972 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 18129 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 7698 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 18130 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 394 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 25 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 0 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2154 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1597 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11465 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5732 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6617 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 62 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7729 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3122 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 0 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2484 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 37 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6233 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4701 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1154 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16668 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5967 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: 9.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2242 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9710 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5.6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5441 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5.8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 31 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9602 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9343 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 3500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 8895 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13901 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 738 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13277 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11117 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4857 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4868 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14668 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7352 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10158 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4638 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4270 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2006 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 2.9 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3877 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7988 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 9.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 493 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 4500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 548 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 6.6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 954 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9582 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1427 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1303 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 56 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 610 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 766 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 128 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2260 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 48 (m2)

Mặt tiền: 0 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5775 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 657 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15606 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7450 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11206 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14905 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4892 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11496 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5966 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7242 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 7.6 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10793 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 440 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14511 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 89 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 7.2 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1877 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11985 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7500 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11847 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1193 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.6 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11492 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 300 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 5500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 11848 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9917 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8397 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 300 (m2)

Mặt tiền: 9.5 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1524 F - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11393 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2259 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11154 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3818 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11040 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2964 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2229 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 882 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1647 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2406 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 16 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4541 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4699 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2.6 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5196 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 13 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5998 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5999 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6013 - Cho thuê nhà mặt đường phố Quán Thánh

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

Comments