CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ KIM MÃ

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 16141 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 20686 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 19 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 20667 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8075 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 19627 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4228 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 47 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 19559 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6426 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 22.5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 18186 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16558 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16221 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 37 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16181 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16091 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15975 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 33 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13911 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 13910 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 26.6 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10474 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10287 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 115 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9819 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8011 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 33 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7378 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6695 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6688 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6171 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4031 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2194 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1891 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1343 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 1211 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1094 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 21 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 924 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 58 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 866 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 244 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7592 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 19524 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 16 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 10000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 6556 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 2804 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 9500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 7938 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 769 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 3600 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 12421 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10544 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15480 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 34 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8213 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 64 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16720 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10028 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11759 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4527 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 140 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10137 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 31 (m2)

Mặt tiền: 9.8 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3248 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6524 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11334 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4337 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8923 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 210 (m2)

Mặt tiền: 14.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 160 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12033 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16061 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14791 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11221 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 53 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7197 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10374 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 6.2 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 147 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8353 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2698 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1271 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 62 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 110 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11752 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9428 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 674 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5494 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16366 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 977 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4426 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8129 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8736 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 4.4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9045 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9289 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 700 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7832 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 67 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10105 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11519 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12645 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 3626 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 2200 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5511 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 102 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9345 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8400 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6890 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1495 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2298 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1583 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2001 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9145 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 6.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7536 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5701 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã Thượng

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4469 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8946 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 63 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 44 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8559 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5988 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2266 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5101 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5378 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9238 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7969 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 172 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10491 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 46 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13701 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 223 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5624 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2119 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3319 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4493 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 86 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3085 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7059 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 1.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3627 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10735 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 11 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7978 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9811 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 16 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9195 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9040 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4253 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7918 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6208 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3767 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 8 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 566 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6405 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 43 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4810 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 120 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6814 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6962 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3275 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2867 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 7.5 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1447 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 125 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 869 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 6.5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 547 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 416 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6235 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 195 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 250 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 452 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 6.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 650 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 642 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3593 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 37 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7879 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8953 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 13 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8957 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9050 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9166 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3516 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7114 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 44 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 7775 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 381 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8597 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3640 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15437 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4236 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 11 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 75 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15998 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7099 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11389 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15673 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15144 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13869 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 250 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 12000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 15210 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4357 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 53 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 961 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 58 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 229 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 13 (m2)

Mặt tiền: 2.9 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14885 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1541 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5541 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 124 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 9 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 7 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14968 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 136 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4354 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 8.4 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4301 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10342 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 14790 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 14696 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 29 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14389 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8609 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1926 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 108 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9707 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7184 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 219 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 67 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4257 - - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 6.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1172 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3164 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 1740 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 8960 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8315 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1688 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5970 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 12067 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.1 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7831 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12122 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12132 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2771 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12090 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 89 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11710 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8963 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1475 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5255 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 886 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 48 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9254 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1307 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5388 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 38 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1209 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6853 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5417 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 53 (m2)

Mặt tiền: 4.8 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 1600 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 716 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 58 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 785 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7649 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6222 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9103 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 140 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 10 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8927 B-V - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8845 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 220 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3096 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9439 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2716 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9888 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9656 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9111 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 47 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3264 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4050 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7884 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7849 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 31 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7501 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5969 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5968 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4457 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1178 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 34 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 888 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 67 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 117 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 313 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 102 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 369 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 2.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 155 - Cho thuê nhà mặt đường phố Kim Mã

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

Comments